Yurt Dışı Yolcu veya Eşya Taşımacılığı Yapan Firmaların Dikkatine

Bilindiği üzere, Bulgaristan, Romanya ve Belarus'a yük ve yolcu taşımacılığı yapan
kamyon ve otobüs sürücülerine uzun süreli müteaddit giriş ve transit vizelerinin verilmesinde
kolaylık sağlanabilmesi için vize talebinde bulunan firmalardan alınan müracaat dosyaları ve
sürücülere ait bilgi ve belgelerin (firmaların yetki belgeleri ile sürücülerin geçerli SRC
belgeleri) kontrolü U-Net otomasyon sisteminden sağlanmakta, uygun olan başvurular
Bakanlığımızca Dışişleri Bakanlığına iletilmektedir.
Söz konusu iş ve işlemlerin gerek zaman kaybına gerekse kağıt ortamında yazışmalara
neden olduğu dikkate alınarak, kamu kurumlarının verdiği hizmetlerin e-Devlet sistemi
üzerinden yürütülmesi çalışmaları kapsamında, Bulgaristan, Romanya ve Belarus sürücü
1.9.2020 tarihinden itibaren U-Net portalı vizesi ön başvuruları (U-ETDS), 1.1.2021
tarihinden itibaren ise e-Devlet kapısı üzerinden yapılacaktır. Konuyla ilgili detaylı bilgi
Teknik Tasarım Dökümanında (//teknik-dokuman) yer almaktadır.