Yolcu

A. TARİFELİ YOLCU TAŞIMACILARI İÇİN U-ETDS?

KTK ve KTY çerçevesinde tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunmak üzere adlarına B1 ve D1 yetki belgesi düzenlenen firmaların, yapacakları düzenli yolcu taşımacılığı faaliyetinde;
1. Onaylı zaman tarifesinde belirtilen saatteki sefere göndereceği taşıtın plakasını,
2. Taşıtta görevli personel bilgilerini,
3. Taşıdıkları yolculara ilişkin;
a) Türk vatandaşı ise T.C. kimlik numarası, 
b) Türk vatandaşı değilse uyruğu, pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası, 
c) Engelli olup olmadığı,
d) Adı, soyadı ve iletişim bilgisi, 
e) Koltuk numarasını
f) Taşıma ücreti,
4. Yetkili acente bilgilerini (düzenlenen bilet acente aracılığıyla düzenlenmişse); 
a) Acentenin adı, unvanı, adresi,
b) Yetki belgesi numarası
c) Vergi kimlik numarasının (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası),
5. Bagaj Bilgileri (31.12.2019 tarihine kadar zorunlu değildir)
Seyahat başlayıncaya kadar U-ETDS sistemine işlemeleri/iletmeleri gerekmektedir.
Ancak, seyahati yapamayan veya tamamlamayan yolcu bilgilerinin, bu durumun meydana geldiği saatten en geç 30 dakika sonrasına kadar U-ETDS sistemine işlemeleri/iletmeleri gerekmektedir.

B. TARİFESİZ YOLCU TAŞIMACILARI İÇİN U-ETDS?

KTK ve KTY çerçevesinde tarifesiz yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunmak üzere adlarına A1, A2, B2 ve D2 yetki belgesi düzenlenen firmaların, yapacakları arızi, grup veya mekik taşımacılığı faaliyetinde;
1. Sefere göndereceği taşıtın plakasını,
2. Taşıtta görevli personel bilgilerini,
3. Taşıdıkları yolculara ilişkin;
a) Türk vatandaşı ise T.C. kimlik numarası, 
b) Türk vatandaşı değilse uyruğu, pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası, 
c) Adı, soyadı, 
4. Yetki Belgesi Sahibi bilgilerini; 
a) Adı, unvanı, adresi,
b) Yetki belgesi numarası
c) Vergi kimlik numarasının (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası),
5. Sefer Bilgilerinin;
a) Taşıma güzergahı, kalkış ve varış yeri,
b) Taşımanın yapılacağı gün/günler ve saat/saatler,
c) Taşınacak yolcu sayısı,
d) Taşıma ücreti, 
6. Bagaj Bilgileri (31.12.2019 tarihine kadar zorunlu değildir)
Seyahat başlamadan 1 saat öncesine kadar U-ETDS sistemine işlemeleri/iletmeleri gerekmektedir.
Ancak, seyahati yapamayan veya tamamlamayan yolcu bilgilerinin, bu durumun meydana geldiği saatten en geç 30 dakika sonrasına kadar U-ETDS sistemine işlemeleri/iletmeleri gerekmektedir.