U-ETDS KİMLERİ KAPSIYOR?

U-ETDS sistemi, KTK ve KTY çerçevesinde ticari olarak faaliyet gösteren,

1-Tarifeli/tarifesiz yolcu taşımacıları (A1, A2, B1, B2, D1 ve D2), 
2-Eşya taşımacılarını (K1, K3, C2 ve C3), 
3-Lojistik işletmecilerini (L1 ve L2), 
4-Kargo işletmecilerini (M1 ve M2), 
5-Nakliyat ambarlarını (N1 ve N2), 
6-Dağıtım işletmecilerini (P1 ve P2), 
7-Terminal işletmecilerini (T1 ve T2),
8-Tehlikeli madde taşımacılığı yapan K2 ve C1 yetki belgesi sahibi firmalar

kapsamaktadır.