Terminal İşletmeciliği

TERMİNAL İŞLETMECİLERİ İÇİN U-ETDS?

KTK ve KTY çerçevesinde terminal işletmeciliği faaliyetinde bulunmak üzere adlarına T1 ve T2 yetki belgesi düzenlenen firmaların, yapacakları terminal işletmeciliği faaliyetinde;
1. Terminale giren veya terminalden çıkan taşıtlara ilişkin;
a) Taşıt plakaları,
b) Taşıtların giriş/çıkış saatlerini,
Taşıtın/taşıtların terminale giriş/çıkış yaptığı saatten en geç 24 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemeleri/iletmeleri gerekmektedir.