U-ETDS Eşya/Yük Taşımacılığı Web Servisini Kullanan Firmaların Dikkatine

Karayolu Taşıma Yönetmeliği ve Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında yayınlanan son değişikliklere istinaden U-ETDS Eşya/Yük taşımacılığı web servisinde gerekli güncellemeler yapılmıştır.

Teknik doküman menüsü üzerinden güncel web servis dokümanına ulaşabilirsiniz.