UETDS Yolcu Taşımacılığı Seyahat İzin Belgesi Entegrasyonu Hakkında

İçişleri Bakanlığımız tarafından e-devlet üzerinden sunulan seyahat izin belgesi başvurularıyla ilgili olarak, söz konusu izni almış olan kişilerin UETDS web servisleri üzerinden kontrolüne ilişkin gerekli hazırlıklar tamamlanmıştır. Yolcu taşımacılığı yapan firmalarımız, taşıyacakları yolculara ait T.C. Kimlik Bilgisi ile seyahat izin belgesi kontrolünü UETDS servisleri kullanarak kendi yazılımlarına entegre edebilirler.

Güncel teknik dokümanları Dokümanlar > Teknik Doküman sayfasındaki Uetds Tarifeli Yolcu Taşımacılığı ve Uetds Tarifesiz (Arızi) Yolcu Taşımacılığı menülerinden inceleyebilirsiniz.