E-devlet Kamu üzerinden Uetds Terminal Hareket Bildirimi Hizmete açıldı

   Firma Yetkilileri ve/veya Operatörleri E-devlet Kamu üzerinden terminal araç Giriş/Çıkış hareketlerini Uetds sistemine bildirimi yapabilecekleri hizmet açılmıştır. 

   İlgili menüye E-devlet Kamu üzerinden ulaşılabilinir.

   Menü;

            Uetds Terminal Taşıt Hareket İşlemleri